ZDARZENIA NIEPOŻĄDANE PO PROCEDURZE OCENIANIA STUDENTÓW

Szanowni Państwo,

Rada Wydziału Nauki o Zdrowiu w dniu 24 kwietnia 2018 roku przyjęła uchwałę w sprawie przyjęcia procedury postępowania w zdarzeniu niepożądanym oraz powołania Wydziałowego Zespołu ds. analizy zdarzeń niepożądanych.

Do Zespołu zostali powołani:

  • Prodziekani Wydziału,
  • Przedstawiciel Wydziałowego Zespołu ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia,
  • Przedstawiciel studentów delegowany przez Zarząd Samorządu Studentów WNoZ,
  •  Pracownik Dziekanatu.

„Zdarzenie niepożądane”: oznacza zdarzenie, w wyniku którego pacjent ponosi szkodę.

„Szkoda”: oznacza fizyczne lub funkcjonalne upośledzenie organizmu lub wszelkie wynikające z tego szkodliwe konsekwencje, niezwiązane z naturalnym przebiegiem choroby lub stanem zdrowia pacjenta.

„Zakażenie związane z opieką zdrowotną”: oznacza dowolną chorobę lub patologię związaną z obecnością zarazka, lub jego produktów w związku z kontaktem z obiektami opieki zdrowotnej, lub zabiegami opieki zdrowotnej lub zabiegami leczniczymi.

W trakcie prowadzonych zajęć akademickich powinno się przekazywać studentom modelowe rozwiązania przydatne w zapobieganiu najczęściej występującym zdarzeniom niepożądanym:

  • zakażeniom spowodowanym opieką zdrowotną,
  • pomyłkom występującym w czasie przeprowadzania lub po zabiegach operacyjnych,
  • zajściom związanym z leczeniem farmakologicznym (podaniu niewłaściwej dawki lub niewłaściwego leku).

Studenci powinni wiedzieć:

  • jakie szkody mogą powodować zdarzenia niepożądane,
  • jaka jest różnica pomiędzy wadą systemu, uchybieniem a błędem,
  • jak powinien w wyglądać modelowy system bezpieczeństwa pacjentów.

Polecamy podręcznik Światowej Organizacji Zdrowia wydany w wersji polskiej przez Polskie Towarzystwo Medycyny Ubezpieczeniowej BEZPIECZEŃSTWO PACJENTA.