ZARZĄD NOWEJ KADENCJI SAMORZĄDU WNoZ WUM

Przedstawiamy Państwu Zarząd nowej kadencji Samorządu Wydziału Nauki o Zdrowiu WUM, który oficjalnie funkcjonować będzie od października:

Przewodniczący: Zuzanna Strząska - Kliś
Wiceprzewodniczący, Główny Koordynator ds. kierunków: Gilbert Kolbe
Wiceprzewodniczący & Sekretarz: Magdalena Grzywacka
Koordynator ds. finansów: Zuzanna Zawadzka
Koordynator ds. Social Media: Albert Demidziuk
Członek: Karolina Jezierska
Członek: Julia Świetlicka

Wszystkim członkom Zarządu serdecznie gratulujemy!