ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W SZKOLENIU

 

Szanowni Państwo,

 

Zapraszamy do udziału w szkoleniu pt. „Współczesne wyzwania w diagnostyce i leczeniu chorób cywilizacyjnych w praktyce lekarza”, doskonalącym wiedzę i umiejętności kadry lekarskiej. Głównym celem projektu jest rozwój kompetencji zawodowych i kwalifikacji lekarzy ze szczególnym uwzględnieniem lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, w zakresie diagnostyki i leczenia chorób cywilizacyjnych. Przygotowaliśmy zatem 7 modułów tematycznych dotyczących najczęstszych problemów zdrowotnych, z którymi spotykacie się Państwo w swoich gabinetach.
Są to:

 1. Kardiologia w praktyce lekarza - konfrontacja teorii z praktyką
 2. Choroby nowotworowe w praktyce lekarskiej
 3. Postępowanie żywieniowe w chorobach nowotworowych                                               
                    i kardiologicznych
 4. Diagnostyka i leczenie wybranych zaburzeń psychicznych
 5. Diagnostyka wczesnego wykrywania chorób alergicznych górnych dróg
                    oddechowych
 6. Choroby układu oddechowego w praktyce klinicznej
 7. Choroby narządu ruchu

Dobraliśmy wysokiej klasy Wykładowców, lekarzy praktyków stwarzając tym samym unikatową szansę na uzupełnienie Państwa wiedzy. Mamy nadzieję, iż proponowana oferta edukacyjna, wpisująca się w kształcenie ustawiczne, organizowana przez Warszawski Uniwersytet Medyczny a finansowana z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój będzie podstawą Państwa satysfakcji zawodowej i przyniesie wiele korzyści dla Państwa pacjentów.

 

Projekt skierowany jest do lekarzy i lekarek zatrudnionych w podmiotach leczniczych (bez względu na formę zatrudnienia), również wykonujących zawód w ramach działalności leczniczej jako praktyki zawodowej, o której mowa w art.5 ustawy   o działalności leczniczej, ze szczególnym uwzględnieniem lekarzy wykonujących czynności zawodowe w placówkach leczniczych świadczących podstawową opiekę zdrowotną.  

Wszystkie niezbędne informacje, w tym formularz rekrutacyjny, znajdą Państwo na stronie internetowej projektu: powerpoz.wum.edu.pl lub w Biurze Projektu: Centrum Kształcenia Podyplomowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa, tel: (22) 57 20 511.

 

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. 

Z poważaniem, 

Prof. dr hab. n. med. Bolesław Samoliński

Dziekan Centrum Kształcenia Podyplomowego

Warszawski Uniwersytet Medyczny

--------------------------------------------------------------------

Centrum Kształcenia Podyplomowego WUM
ul. Żwirki i Wigury 61, budynek Rektoratu, pok. 509, 02-091 Warszawa

www.powerpoz.wum.edu.pl powerpoz@wum.edu.pl