XII MIĘDZYNARODOWE SYMPOZJUM DOTYCZĄCE PIELĘGNIARSTWA

Instytut Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Rzeszowskiego serdecznie zaprasza do udziału w XII Międzynarodowym Sympozjum „Pielęgniarstwo fundamentem opieki. Innowacyjne rozwiązania w pielęgniarstwie”, które odbędzie się w Rzeszowie w dniach 26-27 września 2019 roku. Instytut już po raz trzeci jest współorganizatorem sympozjum zapoczątkowanego w 2002 przez prof. Valerie Tothovą Prodziekana Wydziału Zdrowia i Nauk Społecznych Południowoczeskiego Uniwersytetu w Czeskich Budejowicach. Hasło przewodnie tegorocznego Sympozjum to „Pielęgniarstwo fundamentem opieki. Innowacyjne rozwiązania w pielęgniarstwie”.

Termin zgłoszeń uczestnictwa czynnego mija 30 sierpnia 2019 r.

Uszczegółowiony komunikat konferencji znajduje się na stronie internetowej: http://www.12urz.pl