X WARSZAWSKIE DNI NAUKI O ŻYWIENIU CZŁOWIEKA

Przypominamy, że już jutro odbędą się X Warszawskie Dni Nauki o Żywieniu Człowieka, pt. "Wybrane współczesne problemy żywienia człowieka", organizowane przez Zakład Żywienia Człowieka Wydziału Nauki o Zdrowiu WUM we współpracy z Komitetem Nauki o Żywieniu Człowieka PAN i Polskim Towarzystwem Nauk Żywieniowych - Oddział Warszawski.

Zapraszamy do Auli B Centrum Dydaktycznego WUM, przy ul. Ks. Trojdena 2a w Warszawie.

Otwarcie Konferencji odbędzie się o godz. 10.00. 

Szczegółowe informacje znjadą Państwo pod następującymi linkami: https://wnoz.wum.edu.pl/pl/content/x-warszawskie-dni-nauki-o-%C5%BCywieniu-cz%C5%82owieka-0

https://zzc.wum.edu.pl/node/86