Wykaz kierunków

Wydział Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego kształci studentów na następujących kierunkach:

Kierunek Studia I stopnia (licencjackie) Studia II stopnia (magisterskie)
S* NS* S* NS*
Dietetyka
Pielęgniarstwo
Położnictwo
Ratownictwo medyczne
Zdrowie publiczne

*S - stacjonarne
*NS - niestacjonarne

W celu uzyskania szczegółowych informacji odsyłamy do zakładki Dydaktyka.