WYJAZD W RAMACH ERASMUS+ DLA NAUCZYCIELI AKADEMICKICH

Uprzejmie informujemy, że rozpoczął się nabór zgłoszeń nauczycieli akademickich na wyjazd w ramach Programu Erasmus+.

Osoby zainteresowane wyjazdem proszone są o złożenie w Dziale Współpracy z Zagranicą (ul. Żwirki i Wigury 61, pok. 508 lub 619) formularza zgłoszeniowego i CV, w nieprzekraczalnym terminie DO 29 STYCZNIA 2018.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie: http://zagranica.wum.edu.pl/node/248