Wydziałowy Zespół

Wydziałowy Zespół ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia:

  • Dr n. med. Grażyna Bączek – przedstawiciel kierunku położnictwo, gbaczek@wum.edu.pl

  • Dr n. hum. Magdalena Woynarowska–Sołdan – przedstawiciel kierunku zdrowie publiczne, m.woynarowska@op.pl

  • mgr Robert Słoniewski - przedstawiciel kierunku zdrowie publiczne
  • Lek. Józef Chłopicki – przedstawiciel kierunku ratownictwo medyczne, jgch@o2.pl
  • Dr inż. n. o zdr. Aneta Binkowska - przedstawiciel kierunku ratownictwo medyczne, abinkowska@wum.edu.pl

  • Natalia Miszczyk - przedstawiciel studentów, kierunek dietetyka

  • Gilbert Kolbe - przedstawiciel studentów, kierunek pielęgniarstwo, gilbert@patsi.pl

  • Julia Świetlicka - przedstawiciel studentów, kierunek ratownictwo medyczne
  • Magdalena Grzywacka - przedstawiciel studentów, kierunek zdrowie publiczne

  • mgr Karolina Kosiacka - przedstawiciel absolwentów

UCHWAŁA NR 66/2018 RADY WYDZIAŁU NAUKI O ZDROWIU: SKŁAD WYDZIAŁOWEGO ZESPOŁU DS. ZAPEWNIENIA I DOSKONALENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA