WYDARZENIA WNOZ ZWIĄZANE Z DIETETYKĄ

Uprzejmie przypominamy, że w tym roku, w Wydziale Nauki o Zdrowiu odbędzie się szereg wydarzeń związanych z dietetyką:

- Dziesięciolecie Warszawskich Dni Nauki o Żywieniu Człowieka (18.04.2018r.-19.04.2018 r.)

- „I Warszawski Dzień Dietetyki Klinicznej” (19.04.2018 r.)

- Żywieniowa Konferencja Międzynarodowa oparta na dowodach naukowych pn. „Żywienie bez Granic” (19.05.2018 r.)

- spotkanie z cyklu „Dietetyka na świecie” – (22.05.2018 r.)

Szczegółowe informacje o wydarzeniach:

https://zzc.wum.edu.pl/content/aktualno%C5%9Bci

http://www.zdk.wum.edu.pl/node/62

http://zywieniebezgranic.pl/