WAŻNA INFORMACJA! - OBOWIĄZKOWE OŚWIADCZENIA

W związku z obowiązującym od 25 maja 2018 r. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: „RODO”), studenci Wydziału Nauki o Zdrowiu WUM oraz osoby ubiegające się o nadanie stopnia doktora, doktora habilitowanego lub profesora,  zobligowani są do wypełnienia  oświadczeń dotyczących wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych i pilnego dostarczenia ich do właściwych Dziekanatów Wydziału Nauki o Zdrowiu.

Oświadczenia znajdują się poniżej.

OŚWIADCZENIE DLA STUDENTÓW

OŚWIADCZENIE DLA OSÓB UBIEGAJACYCH SIĘ O NADANIE STOPNIA DOKTORA/DOKTORA HABILITOWANEGO/PROFESORA