UWAGA! RUSZYŁ DODATKOWY NABÓR NA KIERUNKI WNoZ

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza dodatkowy nabór kandydatów na kierunki:

  • ratownictwo medyczne – studia I-go stopnia stacjonarne
  • ratownictwo medyczne – studia I-go stopnia niestacjonarne (UWAGA: Warunkiem przyjęcia na studia I-go stopnia niestacjonarne (d. zaoczne) na kierunku Ratownictwo medyczne jest przedstawienie dokumentu zawierającego poświadczenie bezpieczeństwa upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli co najmniej „zastrzeżone” ważnego przez cały okres odbywania studiów)
  • zdrowie publiczne – studia I-go stopnia stacjonarne.

Rekrutacja na wyżej wymienione kierunki będzie odbywać się wg zasad opisanych w obowiązującej Uchwale Rekrutacyjnej na rok akademicki 2019/2020.

Szczegółowe zasady rekrutacji są dostępne na stronie: www.rekrutacja-info.wum.edu.pl

Aplikacje w Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) można składać od dnia 1 sierpnia 2019 r. do 13 września 2019 r. zgodnie z załączonymi harmonogramami rekrutacji uzupełniającej.

Harmonogramy rekrutacji uzupełniającej:

Ratownictwo Medyczne - studia I stopnia stacjonarne

Ratownictwo Medyczne - studia I stopnia niestacjonarne

Zdrowie Publiczne - studia I stopnia stacjonarne


Serdecznie zapraszamy na studia na Wydziale Nauki o Zdrowiu WUM!