"Uroczystość wręczenia dyplomów doktorskich i habilitacyjnych oraz dyplomów licencjackich absolwentom kierunku ratownictwo medyczne roku akademickiego 2017/2018"

W dniu 18.10.2018 r., w Auli B Centrum Dydaktycznego WUM, odbyła się uroczystość wręczenia gratulacji z okazji uzyskania nominacji profesorskiej, dyplomów doktorskich i habilitacyjnych oraz dyplomów licencjackich absolwentom kierunku ratownictwo medyczne roku akademickiego 2017/2018 na Wydziale Nauki o Zdrowiu WUM. 

Polski
Image: 
  • "Uroczystość wręczenia dyplomów doktorskich i habilitacyjnych oraz dyplomów licencjackich absolwentom kierunku ratownictwo medyczne roku akademickiego 2017/2018"