UROCZYSTA INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2018/2019: RELACJA

W dniu 02.10.2018 r., w Auli Centrum Dydaktycznego WUM odbyła się Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2018/2019. Przemówienie inauguracyjne wygłosił JM Rektor WUM - prof. Mirosław Wielgoś, który zapoznał zebranych z planowanymi zmianami obejmującymi funkcjonownie Uczelni, pogratulował studentom I roku sukcesu rekrutacyjnego oraz życzył im drogi pełnej satysfakcji i pasji. Podczas ceremonii głos zabrali również znamienici goście: Halina Szymańska – Szef Kancelarii Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, Minister Zdrowia - Łukasz Szumowski oraz Sylwia Spurek - Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich. W imieniu Samorządu Studentów WUM wystąpiła Natalia Bierezowicz, jego przewodnicząca. Samorząd Doktorantów WUM reprezentowała zaś przwodnicząca - Sandra Górska. 

Po wystąpieniach prelegentów miała miejsce symboliczna immatrykulacja studentów i doktorantów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, którzy osiągnęli najwyższą punktację podczas tegorocznej rekrutacji. Wydział Nauki o Zdrowiu WUM reprezentowali:

- Dominika Niewierowska (Pielęgniarstwo)

- Monika Niedżwiedzka (Położnictwo)

- Maria Muzyka (Dietetyka)

- Daria Stasiołek (Zdrowie Publiczne)

- Weronika Lubowicka (Ratownictwo Medyczne) 

- mgr Ewa Zygmanowska (Studia doktoranckie)

Wyróżnieni studenci otrzymali z rąk JM Rektora - prof. Mirosława Wielgosia oraz Prodziekan ds. Oddziału Pielęgniarstwa WNoZ WUMdr hab. Bożeny Czarkowskiej-Pączek (występującą w zastępstwie Dziekana Wydziału Nauki o Zdrowiu WUM - prof. Piotra Małkowskiego) czapkę studencką Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Wykład inauguracyjny, zatytułowany "W 100. Rocznicę Odrodzenia Polski Żołnierzom Niepodległości w Hołdzie" poprowadził prof. nadzw. Jerzy Jurkiewicz - Prezes Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego, który opowiedział o największym zwycięstwie w historii oręża polskiego. 

Pełna relacja z Inauguracji Roku Akademickiego 2018/2019 Biura Prasowego WUM: http://www.wum.edu.pl/2018-10-02-inauguracja-roku-akademickiego-20182019

Zdjęcia wykonał Michał Teperek z Działu Fotomedycznego WUM.