TUTORING "BADANIA NAUKOWE W PIELĘGNIARSTWIE"

TUTORING „Badania naukowe w Pielęgniarstwie”

Drodzy Studenci,

W ramach projektu „Mistrzowie Dydaktyki” organizowane są zajęcia w oparciu o metodę tutoringu (praca w trybie indywidualnym). Dr n. o zdr. Lena Serafin z Zakładu Pielęgniarstwa Klinicznego Wydziału Nauk o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego poprowadzi zajęcia (online) „Badania naukowe w pielęgniarstwie” skierowane do studentów studiów magisterskich na kierunku pielęgniarstwo, którzy chcieliby rozwijać umiejętności korzystania w praktyce z dowodów naukowych oraz planowania i prowadzenia badań naukowych.

Zaplanowane zajęcia będą także doskonałym źródłem doskonalenia w obszarze opracowania pracy dyplomowej lub/i innego projektu pracy naukowej.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z lena.serafin@wum.edu.pl.

Rekrutacja potrwa do dnia 06.04.2020 r.