SUKCESY PRACOWNI BADAŃ NAD MLEKIEM KOBIECYM I LAKTACJĄ

Z radością informujemy, że praca powstała w ramach projektu Laktotech realizowanego obecnie przez Pracownię Badań nad Mlekiem Kobiecym i Laktacją Kliniki Neonatologii WNoZ WUM, pt. "Nowe osiągnięcia w przetwarzaniu mleka kobiecego za pomocą wysokich ciśnień" (autorstwa A.Wesołowska, E. Sinkiewicz- Darol, O. Barbraska, G. Oledzka, Sylwia Strom MK Kornacka, pracownicy WUM, w tym AWesolowska&OBarbraska z Kliniki Neonatologii i współpracownicy) została przyjęta na sesję posterową na Międzynarodowy Zjazd Naukowców Zajmujących się Mlekiem Kobiecym i Laktacją, który odbędzie się w dniach 6-13 listopada 2018 w Japonii!

Pracownia Badań nad Mlekiem Kobiecym i Laktacją aktualnie realizuje dwa ważne projekty:

1. Wdrożenie dobrych praktyk i systemu bezpieczeństwa HACCP do obiegu mleka kobiecego w Klinice Neonatologii w SPDSK 

W ramach realizacji fazy wdrożeniowej projektu Lactotech, pt. "Lakotechnologia jako odpowiedz na potrzeby żywieniowe noworodków urodzonych przedwcześnie " dotowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBIR), w dniach 20-21 czerwca br. odbyły się szkolenia dla rodziców pacjentów Kliniki Neonatologii poświęcone bezpieczeństwu mleka kobiecego. Mamy pacjentów dowiedziały się jak odciągać i przechowywać mleko kobiece, aby było bezpieczne i wartościowe dla noworodków intensywnie leczonych. W połowie lipca planowy jest audyt po szkoleniu. 

2. Projekt Inkubator Innowacyjności Plus dotowany ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dotyczący "Zastosowania liofilizacji do mleka kobiecego" 

Projekt ma na celu sprawdzenie możliwości liofilizacji mleka kobiecego utrwalonego wysokimi ciśnieniami. Wcześniejsze badania prowadzone w Pracowni Badań nad Mlekiem Kobiecym i Laktacją potwierdziły, że ten sposób utrwalania pokarmu matki jest znacznie lepszy niż dotychczas stosowana obróbka cieplna pastryzacją holdera. Teraz zespół dr Aleksandry Wesołowskiej we współpracy z Zakładem Biologii Medycznej WNoZ WUM oraz firmą ELENA testuje możliwość uzyskania mleka kobiecego w proszku, które nadal zachowywałoby swoje właściwości biologiczne. Potwierdzenie takiej możliwości może okazać się przełomowe we wdrożeniu na rynek polski wzmacniaczy na bazie mleka kobiecego o wysokiej aktywności terapeutycznej.

Wstępne wyniki obu projektów zostały zgłoszone i przyjęte do prezentacji na forum międzynarodowym podczas konferencji "The International Society for Research in Human Milk and Lactation".