SUKCES DOKTORANTKI MGR LUCYNY IWANOW

Z radością informujemy o sukcesie doktorantki WnoZ WUM - mgr Lucyny Iwanow z Zakład Dydaktyki i Efektów Kształcenia Warszawski Uniwersytet Medyczny, która otrzymała wyróżnienie za projekt, przygotowany w ramach Letniej Akademii Przedsiębiorczości PROspołeczni, zorganizowanej przez Inkubator Uniwersytetu Warszawskiego przy wsparciu Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Santander Universidades oraz Uniwersyteckiego Centrum Wolontariatu Uniwersytetu Warszawskiego w dniach 16-22 września br.

Zapraszamy do zapoznania się z poniższą relacją samej autorki projektu.

"Spośród dwudziestu paru zgłoszonych projektów PROspołecznych, wytypowanych zostało jedenaście, które w wyżej wspomnianym okresie pojechały do Chęcin do Europejskiego Centrum Edukacji Geologicznej, gdzie pod okiem specjalistów z branży finansów, zarządzania, marketingu, social mediów oraz wielu innych, intensywnie pracowano nad ideą, zasadnością i funkcjonalnością projektu oraz jego zaprezentowaniem.

Następnie, 22 września w Warszawie w Startberry odbyło się DemoNight, podczas którego uczestnicy prezentowali swoje projekty w formie trzyminutowych wystąpień. Projekty były oceniane przez jury, w którym zasiadali specjaliści z branży biznesu.

Mój projekt dotyczył stworzenia aplikacji mobilnej w postaci gry komunikacyjnej dla studentów kierunków medycznych, której celem byłoby, poprzez symulowanie scenariuszy rozmów rzeczywiście mających miejsce w pracy na oddziale szpitalnym, uświadomienie studenta, na jakim etapie są jego kompetencje komunikacyjne oraz ewentualne wskazanie mu konieczności skorzystania ze stacjonarnej formy kursu. Narzędzie odpowiadałoby na problem globalny, jakim jest rosnąca liczba błędów medycznych, a nawet śmierci pacjentów w wyniku braku umiejętności komunikacyjnych oraz na problem zgłaszany przez studentów, jakim jest brak czasu na dodatkowe warsztaty.

Projekt zdobył wyróżnienie "za innowacyjność i użycie nowych technologii w rozwiązywaniu tzw. starych problemów".

Materiał dostarczony został przez mgr Lucynę Iwanow.

Źródło zdjęć: Inkubator Uniwersytetu Warszawskiego