STYPENDIUM MINISTRA ZDROWIA: STUDENCI CUDZOZIEMCY

Szanowni Panstwo, 

W imieniu Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego bardzo prosimy o zapoznanie się z poniższą informacją dotyczącą terminu składania wniosków o przyznanie stypendium Ministra Zdrowia przez studentów cudzoziemców (polskiego pochodzenia lub narodowości polskiej). 

Wzory wniosków o przyznanie stypendium Ministra Zdrowia znajdują się na stronie internetowej: https://www.gov.pl/zdrowie/ksztalcenie-przeddyplomowe-cudzoziemcow

Informacja na temat wyników rozpatrzonych wniosków zostanie przekazana do uczelni w drugiej połowie listopada 2018 r. 

Źródło: fragment pisma Ministerstwa Zdrowia, Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego