STYPENDIA MINISTRA ZDROWIA

Uprzejmie informujemy, że wśród 11 najlepszych studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, którym Minister Zdrowia przyznał stypendia za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2017/2018, znalazły się, m.in. Panie: Monika Szyszka - studentka kierunku położnictwo Wydziału Nauki o Zdrowiu WUM oraz Anna Liszcz - studentka kierunku lekarskiego, członek SKN-u Biologii Komórki Nowotworowej przy Zakładzie Biofizyki i Fizjologii Człowieka WNoZ WUM.

Pełna lista studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, którzy otrzymali stypendia Ministra Zdrowia, jest dostępna na stronie internetowej:  https://www.wum.edu.pl/2017-12-27-stypendia-ministra-zdrowia-dla-11-najlepszych-studentow-naszej-uczelni