Studenckie Koła Naukowe Wydziału w Rankingu STN WUM 2018

Uprzejmie informujemy, że w opublikowanym przez Studenckie Towarzystwo Naukowe Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Rankingu Studenckich Kół Naukowych WUM 2018, najwyższe miejsca spośród SKN-ów Wydziału Nauki o Zdrowiu, zajęły:

22. miejsce - SKN Prawa Medycznego przy Zakładzie Dydaktyki i Efektów Kształcenia 

29. miejsce - SKN Biologii Komórki Nowotworowej przy Zakładzie Biofizyki i Fizjologii Człowieka

33. miejsce - SKN Zdrowia Publicznego przy Zakładzie Zdrowia Publicznego

43. miejsce - SKN Dietetyków przy Zakładzie Dietetyki Klinicznej

46. miejsce - SKN Żywienia Klinicznego przy Klinice Chirurgii Ogólnej i Żywienia Klinicznego (obecnie przy Oddziale Klinicznym Żywienia i Chirurgii Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. Prof. W. Orłowskiego Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego)

52. miejsce - SKN Managerów Zdrowia przy Zakładzie Profilaktyki Zagrożeń Środowiskowych i Alergologii

59. miejsce - SKN NEFRON przy Zakładzie Pielęgniarstwa Nefrologicznego

68. miejsce - SKN Położnych przy Zakładzie Dydaktyki Ginekologiczno-Położniczej

70. miejsce - SKN Żywienia Człowieka przy Zakładzie Żywienia Człowieka

75. miejsce - SKN przy Zakładzie Immunologii, Biochemii i Żywienia 

Wszystkim Kołom serdecznie gratulujemy! 

Zapraszamy do zapoznania się z pełnym Rankingiem Studenckich Kół Naukowych 2018, zamieszczonym pod linkiem: https://drive.google.com/file/d/1qkfA6DS6IeIImNkbnmS1UWYWUFJJ9GSa/view?fbclid=IwAR3RULQ67SJb6xgbxZX2tKL3gQYlnpb7dnI4su6db4E6dQeI7ALi05uTSRs