Studenckie Koła Naukowe Wydziału w Rankingu STN WUM 2017

Uprzejmie informujemy, że w opublikowanym, przez Studenckie Towarzystwo Naukowe Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Rankingu Studenckich Kół Naukowych WUM 2016-2017, najwyższe miejsca, spośród wszystkich SKN-ów Wydziału Nauki o Zdrowiu, zajęły: SKN Managerów Zdrowia przy Zakładzie Profilaktyki Zagrożeń Środowiskowych i Alergologii WNoZ WUM (31. miejsce), SKN Żywienia Klinicznego przy Klinice Chirurgii Ogólnej i Żywienia Klinicznego WNoZ WUM SPSK im. prof. W. Orłowskiego (35. miejsce) oraz SKN Położnych przy Zakładzie Dydaktyki Ginekologiczno-Położniczej WNoZ WUM (41. miejsce).

Poniżej zamieszczonych zostało dziesięć Kół Wydziału Nauki o Zdrowiu, które również uplasowały się na wysokich pozycjach, mieszcząc się w pierwszej setce zestawienia:

- 43. miejsce - SKN przy Zakładzie Biologii Medycznej

- 48. miejsce - SKN Zdrowia Publicznego (przy Zakładzie Zdrowia Publicznego)

- 57. miejsce - SKN Biologii Komórki Nowotworowej (przy Zakładzie Biofizyki i Fizjologii Człowieka)

- 67. miejsce - SKN Nefron (przy Zakładzie Pielęgniarstwa Nefrologicznego)

- 84. miejsce - SKN Etyki (przy Zakładzie Dydaktyki Ginekologiczno-Położniczej)

- 85. miejsce - SKN Prawa Medycznego (przy Zakładzie Dydaktyki i Efektów Kształcenia)

- 97. miejsce - SKN Dietetyków (przy Zakładzie Dietetyki Klinicznej)

Pełny Ranking Studenckich Kół Naukowych WUM dostępny jest na stronie internetowej: http://www.stn.wum.edu.pl/aktualnosci/ranking-studenckich-kol-naukowych.