Studenckie Koła Naukowe Wydziału

NAZWA i OPIEKUN KOŁA JEDNOSTKA PROWADZĄCA KOŁO   STRONA INTERNETOWA/FANPAGE NA FB
1. 

SKN BeLivers PIELĘGNIARSTWA CHIRURGICZNEGO I TRANSPLANTACYJNEGO

dr n. med. Dariusz Wasiak

ZAKŁAD PIELĘGNIARSTWA CHIRURGICZNEGO, TRANSPLANTACYJNEGO i LECZENIA POZAUSTROJOWEGO

ULOTKA PREZENTUJĄCA KOŁO

https://zpc.wum.edu.pl/node/83

https://www.facebook.com/groups/373301192701321/

2.

SKN BIOLOGII KOMÓRKI NOWOTWOROWEJ

dr hab. n. o zdr.  Anna M. Badowska-Kozakiewicz

ZAKŁAD BIOFIZYKI I FIZJOLOGII CZŁOWIEKA 

ULOTKA PREZENTUJĄCA KOŁO

INFORMACJE O KOLE

http://www.sknbkn.wum.edu.pl/

3.

SKN DIETETYKÓW

mgr Joanna Ostrowska 

ZAKŁAD DIETETYKI KLINICZNEJ

http://www.skndietetykow.wum.edu.pl/

https://www.facebook.com/StudenckieKoloNaukoweDietetykowWum

4. 

SKN ETYKI

mgr Dorota Cholewicka 

ZAKŁAD DYDAKTYKI GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZEJ
5.

STUDENCKIE GERIATRYCZNE KOŁO NAUKOWE

dr n. med. Katarzyna Broczek

KLINIKA GERIATRII

http://www.skngeriatria.wum.edu.pl/

https://www.facebook.com/SGKNWUM/?fref=ts

6.

STUDENCKIE INTERNISTYCZNE KOŁO NAUKOWE PROF. JACKA IMIELI

prof. dr hab. n. med. Jacek Imiela

ZAKŁAD ROZWOJU PIELĘGNIARSTWA, NAUK SPOŁECZNYCH i MEDYCZNYCH

https://skn-miedzylesie.wum.edu.pl/

7.

SKN MANAGERÓW ZDROWIA 

dr n. o zdr. Edyta Krzych-Fałta

ZAKŁAD PROFILAKTYKI ZAGROŻEŃ ŚRODOWISKOWYCH I ALERGOLOGII

ULOTKA PREZENTUJĄCA KOŁO 1

ULOTKA 2

ULOTKA A4

PLAKAT 1

PLAKAT 2

https://sknmanagerowzdrowia.wum.edu.pl/

https://www.facebook.com/sknMZwum/

8. 

SKN MEDYCYNY I RATOWNICTWA GÓRSKIEGO

mgr Katarzyna Jesionowska

ZAKŁAD RATOWNICTWA MEDYCZNEGO

https://www.facebook.com/Studenckie-Ko%C5%82o-Naukowe-Medycyny-i-Ratownictwa-G%C3%B3rskiego-2335616823427308/

9.

SKN PIELĘGNIARSTWA KLINICZNEGO

dr n. o zdr. Lena Serafin 

ZAKŁAD PIELĘGNIARSTWA KLINICZNEGO

PREZENTACJA NA TEMAT

OPIEKI PALIATYWNEJ

Prezentacja wykonana została przez studentki: Iwonę Włodek, Agatę Wojciechowską, Katarzynę Dołoto i Urszulę Frelek pod kierunkiem opiekuna Koła - dr n. o zdr. Leny Serafin. 

 

https://zpk.wum.edu.pl/node/6

http://www.sknmp.wum.edu.pl/

10.

SKN NEFRON 

dr hab. n. med. Łukasz Czyżewski 

ZAKŁAD PIELĘGNIARSTWA NEFROLOGICZNEGO
11.

SKN NEKON

prof. dr hab. Andrzej Friedman

KLINIKA NEUROLOGII https://sknnekon.wum.edu.pl/
12.

SKN PIELĘGNIARSTWA ANESTEZJOLOGICZNEGO I INTENSYWNEJ TERAPII TIVA

dr n. med. Dariusz Kosson

ZAKŁAD NAUCZANIA ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII

https://www.facebook.com/skntiva/

13.

SKN PIELĘGNIARSTWA PEDIATRYCZNEGO

mgr Maria Nowak

ZAKŁAD PIELĘGNIARSTWA KLINICZNEGO https://www.facebook.com/sknpielegniarstwapediatrycznego/?fref=ts
14.

SKN PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ I PIELĘGNIARSTWA ŚRODOWISKOWEGO/RODZINNEGO

mgr Barbara Knoff

ZAKŁAD ROZWOJU PIELĘGNIARSTWA, NAUK SPOŁECZNYCH i MEDYCZNYCH http://sknpoz.wum.edu.pl/
15.

SKN POŁOŻNYCH

dr n. med. Grażyna Bączek

ZAKŁAD DYDAKTYKI GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZEJ  

http://www.sknpoloznych.wum.edu.pl/

https://www.facebook.com/sknpoloznych/?ref=ts&fref=ts&qsefr=1

16.

SKN PRAWA MEDYCZNEGO

dr hab. n. o zdr. (dr n. ekon.) Aleksandra Czerw, dr n. prawnych Anna Augustynowicz

ZAKŁAD EKONOMIKI ZDROWIA I PRAWA MEDYCZNEGO

https://zep.wum.edu.pl/node/71

https://www.facebook.com/SKN-Prawa-Medycznego-WUM-1106946482815789/

17.

SKN AGAR

dr Sylwia Jarzynka

ZAKŁAD BIOLOGII MEDYCZNEJ
18.

SKN PRZY ZAKŁADZIE IMMUNOLOGII,BIOCHEMII I ŻYWIENIA

prof. dr hab. Robert Słotwiński

ZAKŁAD IMMUNOLOGII, BIOCHEMII I ŻYWIENIA
19.

SKN PRZY ZAKŁADZIE MEDYCYNY RATUNKOWEJ DZIECI

lek. Łukasz Jabłoński

ZAKŁA MEDYCYNY RATUNKOWEJ DZIECI
20.

SKN PRZY ZAKŁADZIE PODSTAW PIELĘGNIARSTWA 

dr n. o zdr. Anna Zera

ZAKŁAD PODSTAW PIELĘGNIARSTWA
21.

SKN RATOWNICTWA MEDYCZNEGO

mgr Karolina Kosiacka

ZAKŁAD RATOWNICTWA MEDYCZNEGO https://www.facebook.com/groups/2267956996791651/ 
22.

SKN ROZWOJU PIELĘGNIARSTWA 

dr n. o zdr. Grażyna Wójcik

ZAKŁAD ROZWOJU PIELĘGNIARSTWA, NAUK SPOŁECZNYCH i MEDYCZNYCH
23.

SKN ZDROWIA PUBLICZNEGO SEKCJA PROMOCJI ZDROWIA

dr n. med. Dominik Olejniczak

dr Aneta Duda-Zalewska 

ZAKŁAD ZDROWIA PUBLICZNEGO

ULOTKA "GDZIE PO ZDROWIU?"

ULOTKA "POTENCJALNE MIEJSCA PRACY"

ULOTKA "ZDROWIE PUBLICZNE W PRAKTYCE"

http://www.sknzp.wum.edu.pl/

https://www.facebook.com/SKN-Zdrowia-Publicznego-Promocja-Zdrowia-729946113696981/?fref=ts

24.

SKN ŻYWIENIA CZŁOWIEKA

mgr Leszek Wronka

ZAKŁAD ŻYWIENIA CZŁOWIEKA

ULOTKA NA TEMAT DZIAŁALNOŚCI KOŁA

https://www.facebook.com/SKN-%C5%BBywienia-Cz%C5%82owieka-WUM-2029076530751525/

25.

SKN ŻYWIENIA KLINICZNEGO 

dr hab. n. med. Jacek Sobocki

mgr Karolina Lachowicz

mgr Zuzanna Zaczek

ODDZIAŁ KLINICZNY ŻYWIENIA I CHIRURGII SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO SZPITALA KLINICZNEGO IM. PROF. W. ORŁOWSKIEGO
CENTRUM MEDYCZNEGO KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO

INFORMACJE NA TEMAT KOŁA, docx, 1,26 MB

https://www.facebook.com/zywieniekliniczne/

https://www.instagram.com/zywieniekliniczne/