specjalizacja pielęgniarstwo rodzinne_harmonogram

Uprzejmie informujemy, iż pod adresem https://wnoz.wum.edu.pl/pl/content/specjalizacje dostępny jest do pobrania Harmonogram zajęc specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego