Skontaktuj się z nami

Masz pomysł, masz uwagi, masz problem NAPISZ do nas.
Postaramy się pomóc.

Przewodniczący Wydziałowego Zespołu ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia WNoZ:
dr med. Wojciech Boratyński 
e–mail: wojciech.boratynski@wum.edu.pl 

Sekretarz Wydziałowego Zespołu ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia WNoZ:
mgr Dominika Robak
e-mail: dominika.robak@wum.edu.pl 
tel.: (+48) 22 57 20 559