RELACJA Z UROCZYSTOŚCI DYPLOMOWANIA 2018

Uprzejmie informujemy, że relacja z wczorajszej uroczystości wręczenia gratulacji z okazji uzyskania nominacji profesorskiej, dyplomów doktorskich i habilitacyjnych oraz dyplomów licencjackich absolwentom kierunku ratownictwo medyczne roku akademickiego 2017/2018 na Wydziale Nauki o Zdrowiu WUM zamieszczona została w 'Kronice Wydziału" pod następującym linkiem: https://wnoz.wum.edu.pl/pl/content/uroczysto%C5%9B%C4%87-wr%C4%99czenia-gratulacji-z-okazji-uzyskania-nominacji-profesorskiej-dyplom%C3%B3w.