REGULAMIN RADY WYDZIAŁU NAUK O ZDROWIU WUM

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Rady Wydziału Nauk o Zdrowiu WUM, zatwierdzonym w dniu 1 października 2019 r. przez Dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu WUM.

Regulamin Rady WNoZ, PDF, 350 KB