RAPORT NA TEMAT STUDENCKIEGO ZAANGAŻOWANIA

Uniwersyteckie Centrum Wolontariatu Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza do zapoznania się oraz dalszego udostępnienia raportu na temat instytucjonalnego uznawania i doceniania studenckiego zaangażowania: „How Do European Higher Education Institutions Recognise Student Engagement? European Survey Report”.

Skrót wniosków z raportu znajdą Państwo w artykule [pobierz plik, PDF, 518 KB], natomiast całość dostępna jest w wersji elektronicznej:

www.animafac.net/media/2019.10.29-O2_Preliminary_Report_Final_compressed.pdf

    Raport jest jednym z efektów międzynarodowego projektu European STEP (The European STudent Engagement Project), który ma na celu rozwój oraz ujednolicenie metod walidacji i doceniania zaangażowania pozanaukowego studentów. Przedsięwzięcie, realizowane przez konsorcjum siedmiu europejskich instytucji i organizacji, finansowane jest w ramach programu Erasmus+.

Zespół Uniwersyteckiego Centrum Wolontariatu UW koordynował przeprowadzenie międzynarodowej ankiety, a następnie na podstawie jej wyników przygotował raport, zawierający szczegółowy opis różnych form zaangażowania studentów oraz mechanizmów wspierania i doceniania tego zaangażowania przez europejskie uczelnie. W publikacji znajduje się analiza 120 odpowiedzi ankietowych ze 104 uczelni wyższych z większości krajów członkowskich UE.

Artykuł został opublikowany również w wersji anglojęzycznej na stronie Expert Voices, European University Association: www.eua.eu/resources/expert-voices/138:an-institutional-perspective-on-the-recognition-of-student-engagement.html