Rada Wydziału

Skład kadencji 2016/2020:

Dziekan

Prof. dr hab. n. med. Piotr Małkowski

Prodziekani

Prof. dr hab. n. o zdr. Katarzyna Koziak
Prof. dr hab. n. med. Piotr Węgrzyn
Prof. dr hab. n. med. Bożena Czarkowska-Pączek
Dr hab. n. o zdr. Joanna Gotlib 
Dr hab. n. o zdr. Robert Gałązkowski

Profesorowie i doktorzy habilitowani

Prof. dr hab. n. med. Lidia Chomicz 

Prof. dr hab. n. med. Roman Danielewicz 

Prof. dr hab. n. med. Andrzej Deptała

Prof. dr hab. n. med. Andrzej Friedman

Prof. dr hab. n. med. Bożena Kociszewska-Najman 

Prof. dr hab. n. med. Jacek Przybylski

Prof. dr hab. n. med.  Bolesław Samoliński

Prof. dr hab. n. med. Agata Szulc

Prof. dr hab. n. med. Bożena Walewska-Zielecka

Prof. dr hab. n. med. Janusz Wyzgał

Prof. dr hab. n. ekon. Wojciech Zieliński 


Dr hab. n. o zdr. Anna Badowska-Kozakiewicz

Dr hab. n. med. Barbara Bałan 

Dr hab. n med. Olga Ciepiela
Dr hab. n. o zdr. Aleksandra Czerw

Dr hab. n. med. Łukasz Czyżewski

Dr hab. n. med. Ewa Dmoch-Gajzlerska

Dr hab. n. o zdr. Adam Fronczak

Dr hab. n. mat. Konrad Furmańczyk

Dr hab. inż. Antoni Grzanka 

Dr hab. n. med. Mariusz Gujski

Dr hab. n. med. Barbara Kozakiewicz
Dr hab. n. med. Dariusz Koziorowski
Dr hab. n. med. Andrzej Krupienicz
Dr hab. n. med. Tomasz Kryczka

Dr hab. n. o zdr. Edyta Krzych-Fałta

Dr hab. n. o zdr. Gabriela Olędzka

Dr hab. n. o zdr. Mariusz Panczyk
Dr hab. n. med. Jacek Rózga
Dr hab. n. med. Adam Sybilski
Dr hab. n. o zdr. Dorota Szostak-Węgierek
Dr hab. n. roln. Iwona Traczyk
Dr hab. n. med. Halina Weker
Dr hab. n. med. Małgorzata Witkowska-Zimny                   
Dr hab. n. o zdr. Marta Zalewska

 

Przedstawiciele grupy pozostałych nauczycieli akademickich

Dr n. o zdr. Grażyna Dykowska
Dr n. med. Agnieszka Nowacka
Dr n. o zdr. Zofia Sienkiewicz
Dr n. roln. Beata Sińska

Przedstawiciel administracji
Mgr Iwona Jakubowska 

Przedstawiciele studentów i doktorantów

Mgr Aleksander Zarzeka 

Grzegorz Bartkowiak
Kinga Czerwińska
Aleksandra Hyży
Zuzanna Strząska-Kliś

Jagoda Pawłowska

Paulina Szajwaj

Konrad Zygarski


Terminy posiedzeń Rady Wydziału Nauki o Zdrowiu w 2018 roku:

(sala nr 8 CBI)

- 9, 23 stycznia 2018 r.

- 27 lutego 2018 r.

- 20 marca 2018 r.

- 10, 24 kwietnia 2018 r.

- 15 maja 2018 r.

- 12, 26 czerwca 2018 r.

- 25 września 2018 r.

- 9, 23 października 2018 r.

- 20 listopada 2018 r.  termin zmieniony: 27 listopada 2018 r.

- 11 grudnia 2018 r.


Terminy posiedzeń Rady Wydziału Nauki o Zdrowiu w 2019 roku:

(sala nr 8 CBI)

- 8, 22 stycznia 2019 r.,

- 5, 19 lutego 2019 r.,

- 5, 19 marca 2019 r.,

- 2, 16 kwietnia 2019 r.,

- 7, 21 maja 2019 r.,

- 11, 25 czerwca 2019 r.,

- 24 września 2019 r.,

- 8, 22 października 2019 r.,

- 19 listopada 2019 r.,

- 10 grudnia 2019 r.