Rada Wydziału

Skład kadencji 2016/2020:

Dziekan

Prof. dr hab. n. med. Piotr Małkowski

Prodziekani

Prof. dr hab. n. o zdr. Katarzyna Koziak
Prof. dr hab. n. med. Piotr Węgrzyn
Dr hab. n. med. Bożena Czarkowska-Pączek
Dr hab. n. o zdr. Joanna Gotlib 
Dr hab. n. med. Jacek Sobocki

Profesorowie i doktorzy habilitowani

Prof. dr hab. n. med. Lidia Chomicz 

Prof. dr hab. n. med. Roman Danielewicz 

Prof. dr hab. n. med. Andrzej Deptała

Prof. dr hab. n. med. Andrzej Friedman

Prof. dr hab. n. med. Jacek Przybylski

Prof. dr hab. n. med.  Bolesław Samoliński

Prof. dr hab. n. med. Robert Słotwiński

Prof. dr hab. n. med. Agata Szulc

Prof. dr hab. n. med. Janusz Wyzgał

Prof. dr hab. n. ekon. Wojciech Zieliński 

Dr hab. n. o zdr. Anna Badowska-Kozakiewicz

Dr hab. n. med. Dagna Bobilewicz

Dr hab. n med. Olga Ciepiela
Dr hab. n. o zdr. Aleksandra Czerw

Dr hab. n. med. Łukasz Czyżewski

Dr hab. n. med. Ewa Dmoch-Gajzlerska

Dr hab. n. o zdr. Adam Fronczak

Dr hab. n. mat. Konrad Furmańczyk
Dr hab. n. o zdr. Robert Gałązkowski

Dr hab. inż. Antoni Grzanka 

Dr hab. n. med. Mariusz Gujski
Dr hab. n. med. Jacek Imiela
Dr hab. n. med. Barbara Kozakiewicz
Dr hab. n. med. Dariusz Koziorowski
Dr hab. n. med. Andrzej Krupienicz
Dr hab. n. med. Tomasz Kryczka

Dr hab. n. o zdr. Edyta Krzych-Fałta

Dr hab. n. o zdr. Gabriela Olędzka

Dr hab. n. o zdr. Mariusz Panczyk
Dr hab. n. med. Jacek Rózga
Dr hab. n. med. Adam Sybilski
Dr hab. n. o zdr. Dorota Szostak-Węgierek
Dr hab. n. roln. Iwona Traczyk
Dr hab. n. med. Bożena Walewska-Zielecka
Dr hab. n. med. Halina Weker
Dr hab. n. med. Małgorzata Witkowska-Zimny                   
Dr hab. n. o zdr. Marta Zalewska

 

Przedstawiciele grupy pozostałych nauczycieli akademickich

Dr n. o zdr. Grażyna Dykowska
Dr n. med. Agnieszka Nowacka
Dr n. o zdr. Zofia Sienkiewicz
Dr n. roln. Beata Sińska

Przedstawiciel administracji
Mgr Iwona Jakubowska 

Przedstawiciele studentów i doktorantów

Mgr Aleksander Zarzeka 
Kinga Czerwińska
Aleksandra Hyży
Zuzanna Kliś
Monika Kowalczyk

Jagoda Pawłowska

Konrad Zygarski

Terminy posiedzeń Rady Wydziału Nauki o Zdrowiu w 2018 roku:

(sala nr 8 CBI)

- 9, 23 stycznia 2018 r.

- 27 lutego 2018 r.

- 20 marca 2018 r.

- 10, 24 kwietnia 2018 r.

- 15 maja 2018 r.

- 12, 26 czerwca 2018 r.

- 25 września 2018 r.

- 9, 23 października 2018 r.

- 20 listopada 2018 r.

- 11 grudnia 2018 r.