Rada Wydziału

Skład kadencji 2016/2020:

Dziekan

Prof. dr hab. n. med. Piotr Małkowski

Prodziekani

Prof. dr hab. n. med. Piotr Węgrzyn
Dr hab. n. med. Bożena Czarkowska-Pączek
Dr hab. n. o zdr. Joanna Gotlib
Dr hab. n. med. Katarzyna Koziak
Dr hab. n. med. Jacek Sobocki

Profesorowie i doktorzy habilitowani

Prof. dr hab. n. med. Lidia Chomicz
Prof. dr hab. n. med. Roman Danielewicz
Prof. dr hab. n. med. Andrzej Deptała
Prof. dr hab. n. med. Andrzej Friedman
Prof. dr hab. n. med. Jacek Przybylski
Prof. dr hab. n. med.  Bolesław Samoliński
Prof. dr hab. n. med. Robert Słotwiński
Prof. dr hab. n. med. Agata Szulc
Prof. dr hab. n. med. Janusz Wyzgał

Dr hab. n. o zdr. Anna Badowska-Kozakiewicz
Dr hab. n. med. Dagna Bobilewicz
Dr hab. n. o zdr. Aleksandra Czerw
Dr hab. n. med. Jarosław Czerwiński
Dr hab. n. med. Ewa Dmoch-Gajzlerska
Dr hab. n. o zdr. Adam Fronczak
Dr hab. n. o zdr. Robert Gałązkowski
Dr hab. n. med. Jacek Imiela
Dr hab. n. med. Barbara Kozakiewicz
Dr hab. n. med. Dariusz Koziorowski
Dr hab. n. med. Andrzej Krupienicz
Dr hab. n. med. Tomasz Kryczka

Dr hab. n. o zdr. Edyta Krzych-Fałta

Dr hab. n. o zdr. Gabriela Olędzka
Dr hab. n. med. Jacek Rózga
Dr hab. n. med. Adam Sybilski
Dr hab. n. o zdr. Dorota Szostak-Węgierek
Dr hab. n. roln. Iwona Traczyk
Dr hab. n. med. Bożena Walewska-Zielecka
Dr hab. n. med. Halina Weker
Dr hab. n. med. Małgorzata Witkowska-Zimny                   
Dr hab. n. o zdr. Marta Zalewska

 

Przedstawiciele grupy pozostałych nauczycieli akademickich

Dr n. o zdr. Grażyna Dykowska
Dr n. med. Agnieszka Nowacka
Dr n. o zdr. Zofia Sienkiewicz
Dr n. roln. Beata Sińska

Przedstawiciel administracji
Mgr Iwona Jakubowska 

Przedstawiciele studentów i doktorantów

Mgr Aleksander Zarzeka 
Kinga Czerwińska
Aleksandra Hyży
Zuzanna Kliś
Karolina Kosiacka
Monika Kowalczyk
Zofia Kwiatkowska
Nicole Mazur

Terminy posiedzeń Rady Wydziału Nauki o Zdrowiu w 2018 roku:

(sala nr 8 CBI)

- 9, 23 stycznia 2018 r.

- 27 lutego 2018 r.

- 20 marca 2018 r.

- 10, 24 kwietnia 2018 r.

- 15 maja 2018 r.

- 12, 26 czerwca 2018 r.

- 25 września 2018 r.

- 9, 23 października 2018 r.

- 20 listopada 2018 r.

- 11 grudnia 2018 r.