PRZYPOMNIENIE O ZBLIŻAJĄCEJ SIĘ UROCZYSTOŚCI WNoZ-U

„Uroczystość wręczenia gratulacji z okazji nominacji profesorskiej, dyplomów habilitacyjnych i doktorskich oraz dyplomów licencjackich absolwentom kierunku ratownictwo medyczne”

 

Władze Dziekańskie Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego serdecznie zapraszają na Uroczystość wręczenia gratulacji z okazji nominacji profesorskiej,  dyplomów habilitacyjnych i doktorskich oraz dyplomów licencjackich absolwentom kierunku ratownictwo medyczne, która odbędzie się dnia 18 października 2018 r. od godz. 12:00, w Auli B Centrum Dydaktycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przy ul. Ks. Trojdena 2a  w Warszawie.

Uprzejmie informujemy, że podczas uroczystości wykonywane będą zdjęcia służące do promocji Uczelni i Wydziału.