Prezentacja kierunku - Zdrowie Publiczne

Nowość dla kandydatów na studia II stopnia!

Od roku akademickiego 2018/2019 Oddział Zdrowia Publicznego zaprasza na studia II stopnia absolwentów studiów I stopnia na kierunkach medycznych oraz takich kierunkach, jak: administracja, biotechnologia, ekonomia, inżynieria biomedyczna, inżynieria środowiska, ochrona środowiska, pedagogika, pedagogika specjalna, polityka społeczna, prawo, socjologia oraz zarządzanie.

Dołączcie do interdyscyplinarnego zespołu tworzącego Zdrowie publiczne w Polsce!

REKRUTACJA

Nowy program kształcenia!

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE: TUTAJ

 

Od 2017 roku Oddział Zdrowia Publicznego Wydziału Nauki o Zdrowiu WUM jako jedyny oferujący kształcenie na kierunku Zdrowie Publiczne w Warszawie jest członkiem ASPHER – The Association of Schools of Public Health in the European Region. Od nowego roku akademickiego 2017/2018 na studiach I i II stopnia realizowany będzie autorski program studiów, dostosowany do standardów europejskich.

 

 • I stopnia stacjonarne - 3 lata, tj. 6 semestrów
 • II stopnia stacjonarne - 2 lata, tj. 4 semestry

 Specjalności:

BADANIA KLINICZNE I OCENA TECHNOLOGII MEDYCZNYCH – NOWA SPECJALNOŚĆ

- PROMOCJA ZDROWIA

- ZARZĄDZANIE W OCHRONIE ZDROWIA

- ŚCIEŻKA OGÓLNA

 • II stopnia niestacjonarne - 2 lata, tj. 4 semestry

(bez specjalności)

 

 

 

PRZYKŁADOWE PRZEDMIOTY REALIZOWANE NA KIERUNKU ZDROWIE PUBLICZNE:

 

 • Poza podstawowymi przedmiotami nauczanymi na kierunku Zdrowie Publiczne, takimi jak:

 

-          Prawo w ochronie zdrowia i praca pacjenta

-          Finansowanie w ochronie zdrowia

-          Zarządzanie w ochronie zdrowia i zasobami ludzkimi

-          Polityka zdrowotna

-          Demografia i epidemiologia

-          Tworzenie i realizacja programów zdrowotnych
-          Ubezpieczenia zdrowotne

-          Współczesne zagrożenia zdrowia

-          Współczesne migracje w kontekście zdrowia publicznego

-          Zarządzanie funduszami unijnymi

-          Komunikacja społeczna

W ramach nowego, autorskiego programu znajdą się:

 

 • moduł przedmiotów z cyklu KOP! – Kompetencji Oczekiwanych przez Pracodawców

 

-          Techniki uczenia się

-          Radzenie sobie ze stresem

-          Networking i Media społecznościowe

-          Komunikacja w zespole

-          Budowanie relacji z klientem i Techniki sprzedaży

-          Mediacje i negocjacje

-          Profilaktyka wypalenia zawodowego

 

oraz

 

 • przedmioty w języku angielskim

 

-                     International Health Policy

-                     Leadership in Public Health

-                     Telemedicine and e-health

-                     European Health Policy

 

 

SYLWETKA ABSOLWENTA

 

Absolwent studiów I stopnia:

 • posiada interdyscyplinarną wiedzę z zakresu nauk społecznych, nauk o zdrowiu i nauk medycznych;
 • rozumie podstawowe problemy zdrowia publicznego, systemy opieki zdrowotnej oraz polityki zdrowotnej Polski, krajów Unii Europejskiej i świata;
 • nabył kompetencje do zajmowania wykonawczych stanowisk w państwowych i prywatnych podmiotach leczniczych, administracji państwowej, np. w Ministerstwie Zdrowia, administracji samorządowej, np. Urzędzie Marszałkowskim, Urzędzie Miasta, w jednostkach naukowo – badawczych, np. Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego PZH, firmach farmaceutycznych;
 • może podjąć pracę w agendach światowych, np. Światowej Organizacji Zdrowia – WHO oraz europejskich, np. Komisji Europejskiej, the European Public Health Association, European Health Parliament.

 

Absolwent studiów II stopnia:

 • posiada zaawansowaną, interdyscyplinarną wiedzę z zakresu nauk społecznych, nauk o zdrowiu i nauk medycznych;
 • definiuje problemy zdrowia publicznego, systemy opieki zdrowotnej oraz polityki zdrowotnej Polski, krajów Unii Europejskiej i świata;
 • włącza się w procesy decyzyjne w zakresie zadań ochrony zdrowia oraz profilaktyki zdrowotnej różnych instytucji;
 • może podjąć pracę w instytucjach i jednostkach administracji rządowej, np. Ministerstwie Zdrowia, administracji samorządowej, np. Urzędzie Marszałkowskim, Urzędzie Miasta, jednostkach administracji publicznej wszystkich szczebli zajmujących się problematyką zdrowia i szeroko rozumianym zdrowiem publicznym, jednostkach nadzoru sanitarnego, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, ochrony i kontroli środowiska oraz działających  w Zintegrowanym Systemie Ratownictwa Medycznego, instytucjach ubezpieczeń zdrowotnych i społecznych, w jednostkach naukowo-badawczych, np. Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego PZH, firmach farmaceutycznych;
 • nabył kompetencje do zajmowania stanowisk kierowniczych lub aby pełnić rolę eksperta, doradcy czy konsultanta w państwowych i prywatnych podmiotach leczniczych oraz podmiotach działających w obszarze ochrony zdrowia i zajmujących się problematyką zdrowia publicznego: opieką społeczno-medyczną, promocją zdrowia, edukacją prozdrowotną;
 • może podjąć pracę również w agendach światowych: Światowej Organizacji Zdrowia – WHO oraz europejskich, np. Komisji Europejskiej, the European Public Health Association, European Health Parliament.

 

STUDENCKIE KOŁA NAUKOWE, KTÓRYCH DZIAŁALNOŚĆ JEST ŚCIŚLE ZWIĄZANA Z KIERUNKIEM

 

                              

MATERIAŁY DODATKOWE NA TEMAT KIERUNKU:

- PREZENTACJA W PROGRAMIE POWER POINT, pptx, 7, 74 MB

- film "Dlaczego warto studiować Zdrowie Publiczne?" - absolwentka Hanna Marczak

- film "Dlaczego warto studiować Zdrowie Publiczne?"  - absolwent Paweł Ostałowski 

- materiały dotyczące Zdrowia Publicznego z SKN-u Zdrowia Publicznego:

ULOTKA "GDZIE PO ZDROWIU?"

ULOTKA "POTENCJALNE MIEJSCA PRACY"

ULOTKA "ZDROWIE PUBLICZNE W PRAKTYCE"