Prezentacja kierunku - Ratownictwo Medyczne

  

 • I stopnia stacjonarne  3 lata, tj. 6 semestrów

 

                           REKRUTACJA 

                       ULOTKA PROMOCYJNA

Fot. Dział Fotomedyczny WUM

Źródło: Lotnicze Pogotowie Ratunkowe

 

 

 

 PRZYKŁADOWE PRZEDMIOTY REALIZOWANE NA KIERUNKU RATOWNICTWO MEDYCZNE:

 

 • Medycyna katastrof
 • Pierwsza pomoc BLS
 • Medycyna ratunkowa – ćwiczenia w jednostkach systemu PRM
 • Medyczne czynności ratunkowe – techniki zabiegów medycznych
 • Choroby wewnętrzne – stany nagłe w kardiologii
 • Intensywna terapia i zasady leczenia ostrego bólu
 • Medyczne czynności ratunkowe – zaawansowane czynności ratunkowe
 • Diagnostyka obrazowa
 • Medyczne czynności ratunkowe w Lotniczym Pogotowiu Ratunkowym
 • Medyczne czynności ratunkowe w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym
 • Obóz sprawnościowy GOPR
 • Obóz sprawnościowy WOPR
 • Traumatologia narządów ruchu – zaawansowane czynności ratunkowe (ATLS)

 

 

SYLWETKA ABSOLWENTA

 

Absolwent studiów I stopnia:

 

 • Jest przygotowany do inicjowania i prowadzenia działań zmierzających do zapobiegania chorobom, udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy medycznej i utrzymania w zdrowiu;
 • może podjąć pracę w zespołach ratownictwa medycznego i na oddziałach szpitalnych, zwłaszcza szpitalnych oddziałach ratunkowych;
 • może prowadzić zajęcia szkoleniowe w pracowniach dydaktyczno-naukowych, laboratoriach i specjalistycznych pomieszczeniach dydaktycznych.

 

MATERIAŁY DODATKOWE NA TEMAT KIERUNKU:

PREZENTACJA W PROGRAMIE POWER POINT, pptx, 45,9 MB

FILM PREZENTUJĄCY KIERUNEK RATOWNICTWO MEDYCZNE AUTORSTWA ABSOLWENTKI KINGI CZERWIŃSKIEJ

FILM PREZENTUJĄCY OBÓZ LETNI W WILKASACH AUTORSTWA ABSOLWENTA MARKA WOJTCZAKA