Prezentacja kierunku - Pielęgniarstwo

 

 • I stopnia stacjonarne                -           3 lata, tj. 6 semestrów
 • II stopnia stacjonarne               -           2 lata, tj. 4 semestry
 • II stopnia niestacjonarne          -           2 lata, tj. 4 semestry

                                               

                                            REKRUTACJA 

 

 

PRZYKŁADOWE PRZEDMIOTY REALIZOWANE NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO:

 

 • Podstawy pielęgniarstwa
 • Radiologia
 • Filozofia i etyka zawodu pielęgniarki
 • Farmakologia
 • Promocja Zdrowia
 • Badania Naukowe w pielęgniarstwie
 • Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne
 • Choroby wewnętrzne i pielęgniarstwo internistyczne
 • Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne
 • Rehabilitacja i pielęgnowanie niepełnosprawnych
 • Język migowy
 • Opieka paliatywna
 • Anestezjologia i pielęgniarstwo w zagrożeniu życia

 

SYLWETKA ABSOLWENTA

 

Absolwent studiów I stopnia:

 • przygotowany jest do samodzielnego wykonywania zawodu
 • może podjąć zatrudnienie w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, m.in.: w szpitalach, zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych, ośrodkach opieki paliatywno-hospicyjnej oraz domach opieki społecznej;
 • po ukończeniu specjalności nauczycielskiej – może podjąć pracę w szkolnictwie.

 

Absolwent studiów II stopnia:

 

 • jest przygotowany do samodzielnego świadczenia opieki zdrowotnej osobom w różnym stanie zdrowia i różnym wieku, zarządzania opieką, współpracy w zespołach opieki zdrowotnej, opracowywania i realizowania programów edukacji zdrowotnej, uczestniczenia w pracach zespołów naukowo-badawczych oraz w kształceniu podyplomowym pielęgniarek i położnych;
 • może podjąć pracę, m.in. w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, domach pomocy społecznej, uczelniach wyższych, w organach administracji publicznej;
 • po przygotowaniu pedagogicznym – może podjąć pracę w szkolnictwie;
 • przygotowany jest do pełnienia funkcji kierowniczych.

 

STUDENCKIE KOŁA NAUKOWE, KTÓRYCH DZIAŁALNOŚĆ JEST ŚCIŚLE ZWIĄZANA Z KIERUNKIEM

 

 

 

 

MATERIAŁY DODATKOWE NA TEMAT KIERUNKU:

 

PREZENTACJA W PROGRAMIE POWER POINT

prezentacja na temat Opieki Paliatywnej 

Prezentacja wykonana została przez studentki: Iwonę Włodek, Agatę Wojciechowską, Katarzynę Dołoto i Urszulę Frelek pod kierunkiem opiekuna Studenckiego  Koła Medycyny Paliatywnej - dr n. o zdr. Leny Serafin.