Prezentacja kierunku - Dietetyka

 

 • I stopnia stacjonarne                    -           3 lata, tj. 6 semestrów
 • II stopnia stacjonarne                   -           2 lata, tj. 4 semestry
 • II stopnia niestacjonarne              -           2 lata, tj. 4 semestry

                                            REKRUTACJA

 

 

 PRZYKŁADOWE PRZEDMIOTY REALIZOWANE NA KIERUNKU DIETETYKA:

 

 • Biochemia ogólna i żywności
 • Podstawy żywienia człowieka
 • Technologia żywności i potraw oraz towaroznawstwo
 • Ekologia i ochrona środowiska
 • Edukacja żywieniowa
 • Żywienie człowieka
 • Zasady i organizacja żywienia zbiorowego i żywienie w szpitalach
 • Dietetyka kliniczna
 • Profilaktyka i leczenie chorób dietozależnych
 • Analiza i ocena jakości żywności
 • Higiena, toksykologia i bezpieczeństwo żywności
 • Podstawy rehabilitacji ruchowej
 • Suplementy diety
 • Ocena i prognozowanie potrzeb zdrowotnych

 

SYLWETKA ABSOLWENTA

 

Absolwent studiów I stopnia:

 • posiada umiejętność planowania racjonalnego żywienia dla różnych grup ludności;
 • potrafi przygotowywać potrawy wchodzące w skład poszczególnych diet zgodnie z obowiązującą klasyfikacją i zasadami Systemu Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli (HACCP);
 • potrafi kontrolować jakość produktów żywnościowych i warunków ich przechowywania;
 • nabył kompetencje w zakresie organizowania żywienia indywidualnego i zbiorowego, dostosowanego do wieku i stanu zdrowia pacjentów;
 • potrafi dokonywać oceny stanu odżywienia oraz sposobu żywienia pacjentów;
 •  wyciąga odpowiednie wnioski terapeutyczne.

 

Absolwent studiów II stopnia:

 • posiada zaawansowaną wiedzę i umiejętności dotyczące profilaktyki i leczenia chorób dietozależnych, rozpoznawania i leczenia niedożywienia związanego z chorobą, a także innych zaburzeń odżywiania;
 • potrafi ocenić stan odżywienia i zapotrzebowanie na energię oraz składniki odżywcze;
 • wspólnie z lekarzem może ustalić wskazania do stosowania żywienia klinicznego z wykorzystaniem tzw. „diet przemysłowych”;
 • nabył kompetencje do prowadzenia edukacji żywieniowej indywidualnej oraz grupowej;
 • może zarządzać placówkami prowadzącymi poradnictwo dietetyczne, a także uczestniczyć w pracach zespołu terapeutycznego. 

 

 

STUDENCKIE KOŁA NAUKOWE, KTÓRYCH DZIAŁALNOŚĆ JEST ŚCIŚLE ZWIĄZANA Z KIERUNKIEM

 

MATERIAŁY DODATKOWE NA TEMAT KIERUNKU:

PREZENTACJA W PROGRAMIE POWER POINT, pptx, 17,7 MB