POZYTYWNA OCENA PROGRAMOWA PKA DLA DIETETYKI

Szanowni Państwo, 
5 września br. Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej wydało pozytywną ocenę programową dla kierunku dietetyka prowadzonym na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu praktycznym. Kolejna ocena programowa kierunku dietetyka przewidziana jest na rok akademicki 2027/2028. 
Ocena, którą wyrażono w Uchwale nr 752/2022 Prezydium PKA z dnia 5 września br., została wydana po zapoznaniu się z opinią zespołu nauk medycznych i nauk o zdrowiu, raportem zespołu oceniającego oraz stanowiskiem Uczelni w sprawie oceny programowej kierunku dietetyka.
W uzasadnieniu stwierdzono m.in. że proces kształcenia na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym umożliwia studentom kierunku dietetyka osiągnięcie założonych efektów uczenia się dla studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu praktycznym.
Wszystkie kryteria określone w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września 2018 r. w sprawie kryteriów oceny programowej zostały spełnione.
Uzyskanie pozytywnej oceny PKA było możliwe dzięki zaangażowaniu w proces dydaktyczny i przygotowania do akredytacji całej społeczności akademickiej: nauczycieli, studentów i pracowników administracji.
Wszystkim, którzy przyczynili się do tego sukcesu serdecznie dziękujemy.