PODZIĘKOWANIE DLA STUDENTEK POŁOŻNICTWA

Z radością informujemy, że studentki II roku studiów licencjackich na kierunku Położnictwo Wydziału Nauki o Zdrowiu WUM otrzymały specjalne podziękowanie za zorganizowanie Szlachetnej Paczki, w ramach XVII edycji projektu. 

Więcej o inicjatywie Szlachetnej Paczki przeczytają Państwo na stronie internetowej: https://www.szlachetnapaczka.pl/o-paczce