Położnictwo - plan zajęć

Semestr: Letni
Poziom Rok Tryb Plan zajęć Data aktualizacji Język
licencjackie 1 Stacjonarne plan zajęć 20/05/2021 - 10:58
licencjackie 2 Stacjonarne plan zajęć 22/02/2021 - 08:42
licencjackie 3 Stacjonarne plan zajęć 19/02/2021 - 10:53
magisterskie 1 Stacjonarne plan zajęć 11/05/2021 - 13:48
magisterskie 2 Stacjonarne plan zajęć 01/03/2021 - 09:40
magisterskie 1 Niestacjonarne plan zajęć 22/02/2021 - 11:26
magisterskie 2 Niestacjonarne plan zajęć 19/02/2021 - 11:03
Semestr: Zimowy
Poziom Rok Tryb Plan zajęć Wykłady Data aktualizacji Język
licencjackie 1 Stacjonarne plan zajęć wykłady 23/10/2020 - 12:40
licencjackie 2 Stacjonarne plan zajęć wykłady 14/01/2021 - 12:42
licencjackie 3 Stacjonarne plan zajęć wykłady 01/10/2020 - 13:27
magisterskie 1 Stacjonarne plan zajęć 05/11/2020 - 13:21
magisterskie 2 Stacjonarne plan zajęć 23/10/2020 - 12:41
magisterskie 1 Niestacjonarne plan zajęć 01/10/2020 - 13:30
magisterskie 2 Niestacjonarne plan zajęć 01/10/2020 - 13:31

HARMONOGRAM SESJI LETNIEJ r. ak. 2020/2021 z dn. 31.03.2021 [pobierz plik]

Zarządzenie Rektora nr 42/2021 dotyczące realizacji zajęć w semestrze letnim 2020/2021 [pobierz plik, PDF, 220 KB].

UWAGA! Plany ulegną zmianie. Nie zostały jeszcze dopracowane (adresy realizacji zajęć będą podane w późniejszym terminie). 

SESJA EGZAMINACYJNA ZIMOWA r. ak. 2020/2021 z dn.22.12.2020    [pobierz plik]

Kształcenie w semestrze zimowym w r. ak. 20/21 odbywa się zgodnie z Zarządzeniem nr 193/2020 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 24 września 2020r. w sprawie organizacji zajęć na studiach, studiach doktoranckich, w szkole doktorskiej, studiach podyplomowych, kursach i szkoleniach oraz organizacji zaliczeń i egzaminów w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 w związku z epidemią COVID-19.

Szczegółowe zasady organizacji zajęć na odległość w danej jednostce, w tym wymagania informatyczne umożliwiające udział w zajęciach i połączenie z systemem (sposób logowania) zostaną ogłoszone na stronie internetowej jednostki przez jej kierownika.

UWAGA!

W związku z sytuacją epidemiologiczną wszystkie egzaminy przewidziane do przeprowadzenia w sesji zimowej w Wydziale Nauk o Zdrowiu odbędą się elektronicznie. Terminy egzaminów zostaną podane wkrótce.