PISMO OKÓLNE REKTORA WUM

Szanowni Państwo,

Prosimy o zapoznanie się z Pismem Okólnym nr 5/2018 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 8 listopada 2018 r w sprawie skutków wejścia w życie ustawy ustanawiającej 12 listopada 2018 r. Świętem Narodowym i dniem wolnym od pracy z okazji 100 Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej.

PISMO OKÓLNE NR 5/2018, PDF, 77, 2 KB