PIKNIK "UNIWERSYTET OTWARTY DLA WSZYSTKICH"

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia stoisk edukacyjno-profilaktycznych Wydziału Nauki o Zdrowiu WUM podczas Pikniku Naukowo-Artystycznego "Uniwersytet Otwarty dla Wszystkich", który odbędzie się już w najbliższą sobotę (14 września), w godz. 12.00-20.00 w Ogrodach Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego (ul. Dobra 56/66, 00-312 Warszawa‎). 

Podczas tego wydarzenia WNoZ reprezentować będą:

- SKN Biologii Komórki Nowotworowej przy Zakładzie Profilaktyki Onkologicznej WNoZ WUM
(omówienie profilaktyki nowotworowej)

- studenci II roku studiów licencjackich na kierunku ratownictwo medyczne WNoZ WUM (prezentacja pierwszej pomocy dorosłych, dzieci i niemowląt)

- SKN Pielęgniarstwa Klinicznego przy Zakładzie Pielęgniarstwa Klinicznego WNoZ WUM
(m.in. wykonywanie pomiarów ciśnienia tętniczego krwi oraz glikemii)

- studentki II roku studiów magisterskich na kierunku położnictwo WNoZ WUM (omówienie pracy położnych z wykorzystaniem sprzętu dydaktycznego z Zakładu Dydaktyki Ginekologiczno-Położniczej WNoZ WUM, pokaz mechanizmu porodu)

- SKN BeLivers przy Zakładzie Pielęgniarstwa Chirurgicznego, Transplantacyjnego i Leczenia Pozaustrojowego WNoZ WUM
(omówienie zagadnień związanych z pielęgniarstwem operacyjnym, chirurgicznym oraz transplantacyjnym)

- SKN Zdrowia Publicznego. Sekcja Promocja Zdrowia przy Zakładzie Zdrowia Publicznego WNoZ WUM
(promocja zdrowia i zdrowego stylu życia)

Zachęcamy do udziału w Pikniku!