Pielęgniarstwo - plan zajęć

Semestr: Letni
Poziom Rok Tryb Plan zajęć Wykłady Język Data aktualizacji
licencjackie 1 Stacjonarne plan zajęć wykłady 23/03/2022 - 14:38
licencjackie 2 Stacjonarne plan zajęć wykłady 04/05/2022 - 08:23
licencjackie 3 Stacjonarne plan zajęć wykłady 24/02/2022 - 14:47
magisterskie 1 Stacjonarne plan zajęć wykłady 14/03/2022 - 09:43
magisterskie 2 Stacjonarne plan zajęć wykłady 24/02/2022 - 14:31
magisterskie 1 Niestacjonarne 18/01/2019 - 13:32
magisterskie 2 Niestacjonarne 18/01/2019 - 13:27
język 05/04/2022 - 14:01
Semestr: Zimowy
Poziom Rok Tryb Plan zajęć Język Data aktualizacji
licencjackie 1 Stacjonarne plan zajęć 30/09/2022 - 12:52
licencjackie 2 Stacjonarne plan zajęć 30/09/2022 - 12:54
licencjackie 3 Stacjonarne plan zajęć 04/10/2022 - 13:34
magisterskie 1 Stacjonarne plan zajęć 30/09/2022 - 12:56
magisterskie 2 Stacjonarne plan zajęć 30/09/2022 - 12:57
magisterskie 1 Niestacjonarne 30/09/2022 - 12:59
magisterskie 2 Niestacjonarne 05/09/2022 - 10:07
język 30/09/2022 - 12:59

Szanowni Państwo,

 

Uprzejmie informujemy, że egzamin poprawkowy z przedmiotu: Zarządzanie w pielęgniarstwie dla studentów I roku kierunku pielęgniarstwo II stopnia odbędzie się w Zakładzie Rozwoju Pielęgniarstwa, Nauk Społecznych i Medycznych, przy ul. Ciołka 27, w dniu 01.09.2022 r., o godz. 10:00. Egzamin odbędzie się w formie ustnej. 

 

Uprzejmie informujemy, że egzamin poprawkowy z przedmiotu: Opieka i edukacja terapeutyczna w cukrzycy dla studentów I roku kierunku pielęgniarstwo II stopnia odbędzie się w sali komputerowej, w dniu 02.09.2022 r., godz. 11:00.

 

POPRAWKOWA SESJA EGZAMINACYJNA LETNIA r. ak. 2021/2022 z dn.23.08.2022 r. [plik]

 

 

 

 UWAGA!!! PLAN ZAJĘĆ I ROKU LICENCJATU ZOSTANIE UDOSTĘPNIONY W PÓŹNIEJSZYM TERMINIE!

 

 

ZARZĄDZENIE NR 178/2021 REKTORA WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO

z dnia 24 września 2021 r. w sprawie organizacji zajęć na studiach, studiach doktoranckich, w szkole doktorskiej, studiach podyplomowych, kursach i szkoleniach oraz organizacji zaliczeń i egzaminów – w roku akademickim 2021/2022 [plik]

 

 W związku z powyższym zarządzeniem wykłady na kierunku Pielęgniarstwo odbywają się z wykorzystaniem wybranej przez kierownika jednostki metody i techniki kształcenia na odległość np. platformy e-learningowej www.elearning.wum.edu.pl, systemu MS Teams lub innego o zbliżonych funkcjonalnościach i metodzie działania (w sposób synchroniczny lub asynchroniczny) lub w trybie stacjonarnym (kontaktowym). Pozostałe zajęcia stacjonarnie.

 

 

SESJA EGZAMINACYJNA LETNIA r. ak. 2021/2022 z dn.20.06.2022   [pobierz plik]

Uwaga! Plan sesji może ulec zmianie.