Pielęgniarstwo - plan zajęć

Semestr: Letni
Poziom Rok Tryb Plan zajęć Wykłady Język Data aktualizacji
licencjackie 1 Stacjonarne plan zajęć wykłady 09/04/2021 - 10:50
licencjackie 2 Stacjonarne plan zajęć wykłady 09/04/2021 - 15:03
licencjackie 3 Stacjonarne plan zajęć wykłady 11/05/2021 - 13:28
magisterskie 1 Stacjonarne plan zajęć wykłady 05/05/2021 - 12:47
magisterskie 2 Stacjonarne plan zajęć wykłady 18/05/2021 - 12:55
magisterskie 1 Niestacjonarne 18/01/2019 - 13:32
magisterskie 2 Niestacjonarne 18/01/2019 - 13:27
język 26/02/2021 - 15:31
Semestr: Zimowy
Poziom Rok Tryb Plan zajęć Wykłady Język Data aktualizacji
licencjackie 1 Stacjonarne plan zajęć wykłady 20/11/2020 - 08:43
licencjackie 2 Stacjonarne plan zajęć wykłady 23/11/2020 - 09:35
licencjackie 3 Stacjonarne plan zajęć wykłady 04/12/2020 - 10:28
magisterskie 1 Stacjonarne plan zajęć wykłady 16/11/2020 - 10:38
magisterskie 2 Stacjonarne plan zajęć wykłady 23/11/2020 - 09:35
magisterskie 1 Niestacjonarne 26/09/2018 - 15:18
magisterskie 2 Niestacjonarne 11/04/2018 - 12:19
język 05/10/2020 - 13:35

 

SESJA EGZAMINACYJNA LETNIA 2020/2021 z dn. 16.03.2021 [pobierz plik]

 

 Zarządzenie Rektora nr 42/2021 dotyczące realizacji zajęć w semestrze letnim 2020/2021 [pobierz plik, PDF, 220 KB].

UWAGA! Plany ulegną zmianie. Nie zostały jeszcze dopracowane (adresy realizacji zajęć będą podane w późniejszym terminie). 

 

SESJA EGZAMINACYJNA ZIMOWA r. ak. 2020/2021 z dn.01.02.2021    [pobierz plik]

 

Kształcenie w semestrze zimowym w r. ak. 20/21 odbywa się zgodnie z Zarządzeniem nr 193/2020 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 24 września 2020r. w sprawie organizacji zajęć na studiach, studiach doktoranckich, w szkole doktorskiej, studiach podyplomowych, kursach i szkoleniach oraz organizacji zaliczeń i egzaminów w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 w związku z epidemią COVID-19.

Szczegółowe zasady organizacji zajęć na odległość w danej jednostce, w tym wymagania informatyczne umożliwiające udział w zajęciach i połączenie z systemem (sposób logowania) zostaną ogłoszone na stronie internetowej jednostki przez jej kierownika.