Pensum

Sprawy administracyjne związane z pensum jednostek dydaktycznych WNoZ: NZA, NZB, NZC, NZD, NZE, NZF, NZG, NZH, NZI, NZJ, NZK, NZL, NZM, NZME, NZN, NZO, NZP, NZR, NZS, NZT, NZV, NZX, NZZD, NZYN, NZZP oraz jednostek, które pracują dla WNoZ tj. X60 (Ośrodek Ostrych Zatruć Szpitala Praskiego).

mgr Agnieszka Galas
pokój 515, tel. (22) 57 20 264,
agnieszka.galas@wum.edu.pl

 

UWAGA!

 

Uprzejmie informujemy, że Pani mgr Agnieszka Galas przebywa obecnie na urlopie macierzyńskim.

Zastępstwo pełni Pani mgr Eliza Jakimiuk. 

ul. Żwirki i Wigury 61, pokój nr 217

tel. 57 20 234

eliza.jakimiuk@wum.edu.pl