Opłaty

UWAGA!

Studenci I roku studiów w roku 2018/2019  na Wydziale Nauki o Zdrowiu WUM dokonują opłat za legitymację studencką w kwocie 17 zł na indywidualne konto bankowe podane w umowie o warunkach odpłatności na usługi edukacyjne związane z kształceniem (§5 ust. 10)

DLA STUDENTÓW, KTÓRZY SIĘ BRONIĄ W BIEŻĄCYM ROKU AKADEMICKIM OBOWIĄZUJE NUMER KONTA:

Warszawski Uniwersytet Medyczny

ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa

nr rach. 46116022447230200000000000

z dopiskiem opłata za dyplom i numerem albumu (kwota za dyplom - 60 zł)

ZASADY WYSTAWIANIA FAKTUR VAT ZA USŁUGI EDUKACYJNE:
Faktura VAT wystawiana jest nie później niż 7 dni od dnia, w którym otrzymano część lub całość należności od nabywcy usługi, na wniosek studenta.
Po upływie tego terminu wystawianie faktury VAT nie będzie możliwe.
Studenci, za których czesne opłaca firma/instytucja zobowiązani są poinformować o tym Dziekanat oraz podać dane firmy zgodnie z załączonym poniżej wnioskiem.
[Wniosek o wystawienie faktury VAT]
Osoba odpowiedzialna za wystawianie faktur:
mgr Elżbieta Chełstowska
pokój 501A, tel.: (0-22) 57 20 564
elzbieta.chelstowska@wum.edu.pl