NOWY PRZEWODNICZĄCY ZESPOŁU DS. JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

Serdecznie gratulujemy Panu dr hab. Mariuszowi Panczykowi – adiunktowi w Zakładzie Dydaktyki i Efektów Kształcenia WUM powołania do pełnienia funkcji Przewodniczącego Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. 

fot. Dział Fotomedyczny WUM