NOWY PRODZIEKAN WYDZIAŁU NAUKI O ZDROWIU WUM

W dniu 25.09.2018 r. podczas Rady Wydziału Nauki o Zdrowiu WUM, Dziekan WNoZ WUM - prof. Piotr Małkowski uroczyście podziękował Prodziekanowi ds. Oddziału Dietetyki i Kierunku Ratownictwo Medyczne - dr hab. Jackowi Sobockiemu za dotychczasowe pełnienie funkcji Prodziekana od września 2016 r.

Nowym Prodziekanem ds. Oddziału Dietetyki i Kierunku Ratownictwo Medyczne został dr hab. Robert Gałązkowski - dyrektor Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, od 1 października br. pełniący również funkcję kierownika Zakładu Ratownictwa Medycznego WNoZ WUM. 

Serdecznie gratulujemy.

Zdjęcia: Dominika Robak