NOWY DYREKTOR NARODOWEGO INSTYTUTU ZDROWIA PUBLICZNEGO

Uprzejmie informujemy, że dr n. med. Grzegorz Juszczyk - adiunkt w Zakładzie Zdrowia Publicznego Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego zastąpił na stanowisku dyrektora Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny - prof. Mirosława Wysockiego.

Dr n. med. Grzegorz Juszczyk jest absolwentem studiów na kierunku Zdrowie Publiczne w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Uniwersytetu w Maastricht w Holandii.  Ukończył studia podyplomowe z zakresu zarządzania strategicznego i operacyjnego preMBA prowadzone przez Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Jego główne zainteresowania badawcze to stan zdrowia osób aktywnych zawodowo, a także działania profilaktyczne umożliwiające wydłużenie okresu zdolności do pracy.  Dr n. med. Grzegorz Juszczyk jest autorem i współautorem kilkunastu prac w recenzowanych czasopismach naukowych oraz rozdziałów w monografiach.

Przez 14 lat zdobywał doświadczenie w prowadzeniu projektów prozdrowotnych dla pracowników współpracując z największymi firmami niepublicznej opieki medycznej oraz bezpośrednio z pracodawcami. W latach 2013-2016 był przedstawicielem polskich pracodawców w Komitecie Doradczym ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa w Miejscu Pracy Komisji Europejskiej.

Zdobyte kompetencje i doświadczenia w transferze nauki do praktyki zdrowia publicznego planuje zastosować w zarządzaniu Narodowym Instytutem Zdrowia Publicznego – Państwowym Zakładem Higieny. Misją dyrektora Grzegorza Juszczyka jest jeszcze silniejsze zintegrowanie środowiska zdrowia publicznego w Polsce.

Źródło: http://www.pzh.gov.pl/zmiana-na-stanowisku-dyrektora-nizp-pzh/