Nostryfikacje

 

Wszelkie niezbędne informacje znajdziecie Państwo pod adresem https://nawa.gov.pl/ w zakładce Apostille i legalizacja.

 

Sprawy administracyjne związane z nostryfikacjami w WNoZ:

mgr Monika Tereszkiewicz pokój 518
tel.: (0-22) 57 20 577
monika.tereszkiewicz@wum.edu.pl

 

Skład Wydziałowej Komisji ds. Nostryfikacji Dyplomów w kadencji 2016-2020

Przewodnicząca
1. Prof. dr hab. n o zdr. Katarzyna Koziak

Członkowie
2.Mgr Anna Kabala
3.Dr n. roln. Beata Sińska
4.Dr n. o zdr. Anna Leńczuk –Gruba
5.Dr n. med. Grażyna Bączek 

 
Zgodnie z Uchwałą Rady Wydziału Nauki o Zdrowiu dokumenty niezbędne do przeprowadzenia procedury uznawania równowazności dyplomu należy składać w okresie od 01 września do 15 kwietnia każdego roku kalendarzowego.