Nostryfikacje

UWAGA! 

Ustawą z dnia 27 listopada 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii kadr medycznych, Art 11. [pobierz plik]

oraz

https://www.gov.pl/web/zdrowie/uproszczony-dostep-do-wykonywania-zawodu-pielegniarki-i-poloznej

umożliwiono pielęgniarkom spoza UE podjęcie pracy w Polsce bez konieczności nostryfikacji dyplomu. Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowymi warunkami, określonymi w powyższych materiałach.


Wszelkie niezbędne informacje znajdziecie Państwo pod adresem https://nawa.gov.pl/ w zakładce Apostille i legalizacja.

 

Sprawy administracyjne związane z nostryfikacjami w WNoZ:

mgr Sylwester Kamiński pokój 501A

tel.  (0-22) 57 20 565

sylwester.kaminski@wum.edu.pl

mgr Marlena Gałuszewska pokój 518

tel. (0-22) 57 20 569

marlena.galuszewska@wum.edu.pl


DOKUMENTY DOTYCZĄCE NOSTRYFIKACJI:

Zarządzenie nr 53/2020 Rektora WUM z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia Procedury przeprowadzania w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym postępowania w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów za granicą oraz postępowania w sprawie potwierdzania ukończenia studiów na określonym poziomie, oraz ustalenia warunków i trybu zwalniania z opłaty, PDF, 755 KB 

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora WUM nr 262/2020 z dnia 17.11. 2020 uchyla się §2, ust. 5 [pobierz plik].

Załącznik nr 1 do Procedury przeprowadzania w WUM postępowania w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów za granicę oraz postępowania w sprawie potwierdzenia ukończenia studiów na określonym poziomie, PDF, 2 MB

Zarządzenie Rektora WUM nr 265/2020 z dnia 18.11.2020 - Skład Wydziałowej Komisji ds. Nostryfikacji Dyplomów w kadencji 2020-2024