Nostryfikacje

 

Wszelkie niezbędne informacje znajdziecie Państwo pod adresem https://nawa.gov.pl/ w zakładce Apostille i legalizacja.

 

Sprawy administracyjne związane z nostryfikacjami w WNoZ:

mgr Marlena Gałuszewska pokój 518

tel. / fax (0-22) 57 20 569

marlena.galuszewska@wum.edu.pl


Skład Wydziałowej Komisji ds. Nostryfikacji Dyplomów w kadencji 2016-2020

Zarządzenie nr 4/2019 Dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu WUM w sprawie powołania Wydziałowej Komisji ds. Nostryfikacji Dyplomów, PDF, 19 KB

Regulamin postępowania nostryfikacyjnego na Wydziale Nauk o Zdrowiu, PDF, 34 KB

Wniosek o przeprowadzenie procedury nostryfikacji, PDF, 36 KB

 
Zgodnie z Uchwałą Rady Wydziału Nauki o Zdrowiu dokumenty niezbędne do przeprowadzenia procedury uznawania równowazności dyplomu należy składać w okresie od 01 września do 15 kwietnia.