NAGRODY REKTORSKIE

W dniu 29.10.2018 r., podczas uroczystego posiedzenia Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Jego Magnificencja Rektor WUM - prof. Mirosław Wielgoś przyznał pracownikom Uczelni, w tym Wydziału Nauki o Zdrowiu, nagrody za najważniejsze osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne w 2017 r. Lista wszystkich wyróżnionych osób znajduje się na stronie WUM pod następującym linkiem: http://www.wum.edu.pl/2018-10-30-wreczenie-nagrod-rektorskich.