MEDICAL SCIENCE PULSE

Szanowni Państwo,

 

W imieniu redakcji kwartalnika naukowego Medical Science Pulse pragniemy zaprosić Państwa do zgłaszania artykułów do naszego czasopisma.

Kwartalnik Medical Science Pulse jest recenzowanym czasopismem naukowym, adresowanym do naukowców, lekarzy, doktorantów, absolwentów i studentów wyższych uczelni medycznych.

Naszą misją jest stworzenie platformy wymiany informacji, myśli i doświadczeń z zakresu nauk medycznych, nauk o zdrowiu, fizjoterapii, kosmetologii, dietetyki oraz zdrowia publicznego.

Przyjmujemy wcześniej niepublikowane prace oryginalne, przeglądowe, opisy przypadków, sprawozdania oraz komunikaty, wyłącznie w języku angielskim. Od 2019r czasopismo ukazuje się jedynie w wersji elektronicznej. Zaakceptowane artykuły są publikowane bez wnoszenia opłat i dostępne na licencji Creative Commons.

 

Osoby zainteresowane publikacją zapraszamy do zapoznania się z informacjami dla autorów na naszej stronie internetowej:  https://medicalsciencepulse.com/resources/html/cms/MYMANUSCRIPTS

Redakcja przyjmuje manuskrypty wyłącznie za pośrednictwem elektronicznego systemu zgłaszania na stronie czasopisma: https://medicalsciencepulse.com/resources/html/cms/DEPOSITSMANUSCRIPT

Z satysfakcją informujemy także, że kwartalnik naukowy Medical Science Pulse został pozytywnie oceniony przez ekspertów konkursu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu de minimis „Wsparcie dla czasopism naukowych” i zostanie zamieszczony w nowym wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych otrzymując 20 punktów.

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z redakcją.

Z poważaniem,

 

Aleksandra Krems

Sekretarz administracyjny

Redakcja Medical Science Pulse

Sekcja Nauki i Wydawnictw

PMWSZ w Opolu

kremsa@wsm.opole.pl