KURS SPECJALISTYCZNY "ŻYWIENIE OSÓB STARSZYCH"

Zakład Dietetyki Klinicznej Wydziału Nauki o Zdrowiu WUM zaprasza do udziału w III edycji kursu specjalistycznego „Żywienie osób starszych”!

Kurs odbędzie się 30 marca br. w sali nr 124 Centrum Biblioteczno-Informacyjnego WUM, przy ul. Żwirki i Wigury 63.

Szczegółowe informacje i rejestracja są dostępne w  wydarzeniu: https://www.facebook.com/events/2149907315069217/ oraz na stronie Zakładu: https://zdk.wum.edu.pl/node/119