KURS ORDYNOWANIE LEKÓW I WYPISYWANIE RECEPT

Szanowni Państwo,

wychodząc naprzeciw nowym zadaniom pielęgniarek/pielęgniarzy i położnych, Ministerstwo Zdrowia powierzyło Warszawskiemu Uniwersytetowi Medycznemu organizację cyklu szkoleń w ramach projektu „Rozwój kompetencji zawodowych i kwalifikacji pielęgniarek i położnych poprzez kształcenie podyplomowe organizowane przez WUM”  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POWER 2014-2020.

W związku z powyższym organizujemy kurs specjalistyczny Ordynowanie leków i wypisywanie recept cz.2 przeznaczony dla pielęgniarek i położnych posiadających tytuł licencjata.

 Najbliższa edycja kursu planowana w Warszawie rozpoczyna się 18 maja (wg harmonogramu przesłanego w załączniku). SĄ JESZCZE WOLNE MIEJSCA !!!

 Uczestnictwo w  kursach dla pielęgniarek/pielęgniarzy i położnych w ramach projektu jest BEZPŁATNE.

Szczegółowe informacje oraz wymagane dokumenty odnajdą Państwo na stronie: www.pielegniarki.wum.edu.pl oraz w Biurze Projektu:Centrum Dydaktyczne, pok. 120

 

 BARDZO PROSIMY O ZGŁASZANIE SIĘ OSÓB NAJPIERW TELEFONICZNIE: (22) 572 08 38

 

Serdecznie zapraszamy do niezwłocznego zgłaszania się na kurs z racji bliskiego terminu jego rozpoczęcia.

HARMONOGRAM