Kształcenie na kierunku Ratownictwo Medyczne

Program studiów na kierunku Ratownictwo medyczne na studiach I stopnia jest zgodny ze Standardem kształcenia przygotowującym do wykonywania zawodu ratownika medycznego opublikowanym w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego (Załącznik nr 8). [plik do pobrania, PDF]

Prosimy o zapoznanie się ze standardem kształcenia przygotowującym do wykonywania zawodu ratownika medycznego opublikowanym w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego (Załącznik nr 8). [plik do pobrania, PDF]

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 1 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego [plik do pobrania, PDF, 261 KB]

                                 

STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA

WZÓR POROZUMIENIA

ratownictwo medyczne - program praktyk I rok OAiIT, PDF, 247 KB

ratownictwo medyczne - program praktyk I rok SOR, PDF, 417 KB

ratownictwo medyczne - program praktyk I rok ZRM, PDF, 413 KB

ratownictwo medyczne - program praktyk II rok OAiIT, PDF, 395 KB

ratownictwo medyczne - program praktyk II rok SOR, PDF, 393 KB

ratownictwo medyczne - program praktyk II rok ZRM, PDF, 425 KB

ratownictwo medyczne - praktyka po I roku [plik do pobrania, PDF, 23 KB]

ratownictwo medyczne - praktyka po II roku [plik do pobrania, PDF, 19 KB]

program kształcenia od cyklu rozpoczynającego sie od r. ak. 2021/2022 [pobierz plik]

wykaz przedmiotow 2020/2021 [pobierz plik]

wykaz przedmiotow 2019/2020, studia stacjonarne [pobierz plik, xlsx, 24 KB]

wykaz przedmiotow 2019/2020, studia niestacjonarne [pobierz plik, xlsx, 34 KB]

wykaz przedmiotów 2018/2019 [pobierz plik, xlsx, 20 KB]

wykaz przedmiotów 2017/2018 - [pobierz plik]

plan dydaktyczny 2016/2017 - [pobierz plik]

Aby wyświetlić sylabusy należy zalogować się swoim kontem studenckim lub pracowniczym (jak do portalu SSL VPN WUM) [link] a następnie powrócić na stronę

Rok akademicki 2021/2022

Rok akademicki 2020/2021