Kształcenie na kierunku Ratownictwo Medyczne

Program studiów na kierunku Ratownictwo medyczne na studiach I stopnia jest zgodny ze Standardem kształcenia przygotowującym do wykonywania zawodu ratownika medycznego opublikowanym w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego (Załącznik nr 8). [plik do pobrania, PDF]

Prosimy o zapoznanie się ze standardem kształcenia przygotowującym do wykonywania zawodu ratownika medycznego opublikowanym w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego (Załącznik nr 8). [plik do pobrania, PDF]

                                 

STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA

praktyka po I roku [plik do pobrania]

praktyka po II roku [plik do pobrania]

wykaz przedmiotow 2019/2020, studia stacjonarne [pobierz plik, xlsx, 24 KB]

wykaz przedmiotow 2019/2020, studia niestacjonarne [pobierz plik, xlsx, 34 KB]

wykaz przedmiotów 2018/2019 [pobierz plik, xlsx, 20 KB]

wykaz przedmiotów 2017/2018 - [pobierz plik]

plan dydaktyczny 2016/2017 - [pobierz plik]

sylabus z neurologii dla 3 roku - rok akademicki 2019/2020 - [plik do pobrania, PDF, 280 KB]

sylabus z biochemi klinicznej dla 2 roku- rok akademicki 2019/2020 [plik do pobrania]

sylabus z przedmiotu do wyboru - historia medycyny dla 1 roku - rok akademicki 2019/2020 [plik do pobrania]

sylabus z biofizyki dla 1 roku - rok akademicki 2019/2020 [plik do pobrania]

studia pierwszego stopnia [plik do pobrania]