Kształcenie na kierunku Położnictwo

Zaloguj się kontem studenckim

Jeśli nie widzisz strony z sylabusami musisz zalogować się swoim kontem studenckim (jak do portalu SSL VPN) - link do logowania, a następnie wróć na tą podstonę

koncepcja kształcenia - studia I stopnia [plik do pobrania]

STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA

PRAKTYKI ZAWODOWE                      [plik do pobrania]

 

umiejętności studentów I, II semestru [plik do pobrania]

umiejętności studentów III, IV semestru [plik do pobrania]

umiejętności studentów V,VI semestru [plik do pobrania]

STUDIA STACJONARNE i NIESTACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA

[plik do pobrania]

program kształcenia I rok studia stacjonarne I stopnia 2020-2023 [plik do pobrania, xls, 78 KB]

program kształcenia II rok studia stacjonarne I stopnia 2019-2022 [plik do pobrania, xls, 90 KB]

program kształcenia III rok studia stacjonarne I stopnia 2018-2021 [plik do pobrania, xls, 82 KB]

program kształcenia I rok studia stacjonarne II stopnia 2020-2022  [plik do pobrania, xls, 69 KB]

program kształcenia II rok studia stacjonarne II stopnia 2019-2021 [plik do pobrania, xls, 69 KB]

program kształcenia I rok studia niestacjonarne II stopnia 2020-2022 [plik do pobrania, xls, 67 KB]

program kształcenia II rok studia niestacjonarne II stopnia 2019-2021 [plik do pobrania, xls, 67 KB]


program studiów na kierunku położnictwo w roku akademickim 2019/2020, PDF, 204 KB

program kształcenia studia I stopnia [plik do pobrania, xls, 92 KB]  ostatnia aktualizacja: 05.10.2018 r.

program kształcenia studia II stopnia stacjonarne [plik do pobrania, xls, 81 KB]  ostatnia aktualizacja: 04.12.2018 r.

program kształcenia niestacjonarne studia II stopnia [plik do pobrania, xls, 75 KB]  ostatnia aktualizacja: 04.12.2018 r.

standardy kształcenia [plik do pobrania]

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 1 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego [plik do pobrania, PDF, 261 KB]

Nie masz uprawnień do przeglądania tej zawartości